791 493 007

Niższa marża kredytu hipotecznego? Sprawdź, co za nią stoi

Marże oferowanych dziś kredytów hipotecznych są wyższe niż jeszcze rok temu. Wynegocjowanie niższej stawki jest możliwe pod warunkiem skorzystania z innych produktów, takich jak konto osobiste, karty płatnicze czy proponowana przez bank polisa.

Tak zwany cross-selling, czyli łączenie oferowanego produktu z innymi w zamian za lepsze warunki, to powszechna praktyka banków. Kredyty hipoteczne są tego najlepszym przykładem. Klient chcący skorzystać z lepszych warunków kredytowych - niższej marży lub prowizji - będzie musiał nabyć w niektórych przypadkach nawet trzy-cztery dodatkowo oferowane przez bank produkty. W obliczu wyższych marż, z jakimi mamy obecnie do czynienia, klienci będą prawdopodobnie skłonni do większych ustępstw, aby otrzymać niższą stawkę.

Z listopadowej analizy ofert kredytów hipotecznych przeprowadzonej przez Bankier.pl wynika, że ci sami klienci obecnie otrzymaliby w większości banków marżę wyższą niż jeszcze przed rokiem. W niektórych bankach - nawet zdecydowanie wyższą. Dla przyjętego do badania profilu klientów (młode małżeństwo z jednym dzieckiem zarabiające łącznie 5600 zł netto miesięcznie, kupujących 65-metrowe mieszkanie za 395 tys. zł  na rynku pierwotnym w Poznaniu) średnia marża w przypadku kredytów z minimalnym wkładem własnym wśród banków, które przedstawiły oferty w listopadzie 2015 roku, wynosiła 1,85%. W tym roku, dla takich samych założeń średnia marża kredytu z 10-procentowym wkładem własnym wynosi już 2,21%. Średnie marże będą nieco niższe przy kredytach z wyższym wkładem własnym. Dla przyjętych założeń w opcji z 30-procentowym wkładem własnym średnia marża wynosiła przed rokiem 1,66%, dziś wynosi 2,01%.

Najczęstsze produkty dodatkowe i warunki obniżania marż przy kredytach hipotecznych – listopad 2016

  1. Konto osobiste (często ze stałymi wpływami bądź wpływami wynagrodzenia w określonej wysokości
  2. Karta debetowa (z określoną kwotą transakcji bezgotówkowych wykonywanych w miesiącu)
  3. Karta kredytowa (z określoną kwotą transakcji bezgotówkowych wykonywanych w miesiącu, umowa zawarta na określony czas)
  4. Ubezpieczenie na życie (konieczność utrzymania produktu przez określony czas)
  5. Ubezpieczenie nieruchomości
  6. Ubezpieczenie spłaty kredytu (konieczność utrzymania produktu przez określony czas)
  7. Lokata (na określony czas i kwotę)
  8. Produkty oszczędnościowe (zazwyczaj długoterminowe plany systematycznego oszczędzania)
  9. Produkty inwestycyjne (o określonym, zwykle długim horyzoncie czasowym)

Marże powyżej 2 pp. skłaniają wielu klientów do poszukiwania sposobów na wynegocjowanie jak największej obniżki wyjściowej stawki. Kluczem do sukcesu może okazać się korzystanie z dodatkowych produktów oferowanych przez bank. Trzeba jednak w takiej sytuacji zwracać uwagę zarówno na koszty ponoszone w związku z otwarciem i prowadzeniem kolejnych produktów (czy faktycznie korzyści wynikające z obniżki marży są wyższe niż te koszty), jak i na warunki dodatkowe, jakie się w tym przypadku pojawiają. Może się bowiem zdarzyć, że do obniżki marży niewystarczające będzie otwarcie konta osobistego, ale też aktywne z niego korzystanie i zapewnienie regularnych wpływów w określonej wysokości. Również w przypadku kart debetowych i kredytowych może pojawić się dodatkowy warunek wykonania przy ich użyciu transakcji na określoną kwotę w miesiącu. Natomiast w przypadku ubezpieczeń pojawiają się warunki utrzymania polisy przez określony czas (na przykład 3,5 lub nawet 10 lat).

Źródło: